Telefon na obecní úřad +420 469 319 110
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 1/2005 o závazných částech územního plánu obce

25.3.2005

OZV 1-2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.pdf 1.11.2019
OZV č. 1-2021 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb .pdf 3.12.2019
Požární řád od 1.1.2023.pdf 1.1.2023 
OZV o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2024
OZV o místním poplatku za systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2024
OZV místní poplatek z pobytu.pdf 1.1.2024

Nařízení obce Hamry č. 1/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

1.8.2014
Obec Hamry má uzavřenu "Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků" s městem Hlinsko, která je účinná od 1.4.2020 1.4.2020
Pasport-MK Hamry (grafická část).pdf 20.12.2023

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací