Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 1/2005 o závazných částech územního plánu obce                                                                                                                             

25.3.2005

OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů OZV č. 2-2011 - psi.pdf 1.1.2012
OZV č. 6/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.3.2004

 

OZV č. 7/2004 poplatek z ubytovací kapacity 1.3.2004

OZV o místním poplatku za komunální odpad OZV č. 1-2018 - poplatek za odpad.pdf

 
1.1.2019

OZV č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu OZV č. 1-2011 - odpady.pdf

1.1. 2012
   
Požární řád obce

23.07.2007

Nařízení obce Hamry č. 1/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

 Nařízení obce Hamry č. 1-2014.pdf

 1.8.2014

Důležité zákony

Název normy

Účinnost

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

 

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

 

zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

 

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů

 

zák. č. 500/2004 Sb. správní řád 

 

zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

 

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Usnesení zastupitelstva

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

 

20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra

http://www.pardubickykraj.cz/

http://portal.gov.cz/wps/portal

OZV č. 2/2011

Poplatek ze psů

OZV č. 2-2011 - psi[1].pdf

OZV č. 1/2018 o místním poplatku za odpad

OZV č. 1-2018 - poplatek za odpad.pdf

 

OZV č. 1/2010 systém nakládání s odpady

OZV č, 1-2010 - odpady.pdf

OZV č. 7/2004 - poplatek z ubytovací kapacity

OZV č. 7-2004 - poplatek z ubytovací kapacity.pdf

OZV č. 6/2004 - poplatek za veřejné prostranství

OZV č. 6-2004 - poplatek za užívání veřejného prostranství.pdf

OZV č. 1/2007 - Požární řád obce

OZV č. 1-2007 - Požární řád obce.pdf

Nařízení č. 1/2007

Nařízení 1-2007.pdf

Návštěvnost stránek

142247